Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VneID

ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG VssID

BẰNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ (VneID)

 

BHXH Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Công an thực hiện điều chỉnh nâng cấp ứng dụng VssID đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp với tài khoản VneID. Theo đó, hiện nay người dùng có thể đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VneID. 

Cách thức thực hiện như sau:

1. Điều kiện sử dụng

Để sử dụng tính năng "Đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản định danh điện tử", người dùng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (tài khoản VssID).

- Đã có tài khoản định danh điện tử mức 2.

- Đã cài đặt ứng dụng VNeID phiên bản 2.1.0 và ứng dụng VssID phiên bản 1.6.7 trở lên.

2. Hướng dẫn

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập ứng dụng VssID, chọn "Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử".


Ứng dụng VssID sẽ điều hướng sang ứng dụng VNeID.

Bước 2: Tại màn hình đăng nhập ứng dụng VNeID, đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2:

Sau khi đăng nhập tài khoản định danh điện tử thành công, ứng dụng VNeID sẽ điều hướng về lại ứng dụng VssID và hiển thị như sau:

 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
969408