QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH BHYT

 

Bước 1:      Lấy số thứ tự tại bàn hướng dẫn

Bước 2:      - Người bệnh đến cửu số 102 đăng ký khám bệnh, nhân viên đăng ký thu thể BHYT và giấy chuyển tuyến.

              - Tại đây người bệnh được phân phòng khám.

Bước 3:      Người bệnh đến các phòng khám 1,2,3 để khám bệnh và nhận các chỉ định cận lâm sàng, thủ thuật.

Bước 4:      - Thực hiện các chỉ định cận lâm sàng(nếu có) tại các phòng:

+ Siêu âm phòng 111

+ Chụp Xquang phòng 110

+ Chụp OCT, mạch ký huỳnh quang, đo thị trường, điện tim phòng 112

+ Xét nghiệm máu, nước tiểu, vi sinh phòng 109

+ Người bệnh ngồi đợi nhận kết quả cận lâm sàng

- Thực hiện các thủ thuật tại phòng 105(nếu có)

Bước 5:      - Quay về phòng khám ban đầu gặp bác sĩ để được tư vấn.

+ Kê đơn thuốc cho về

+ Làm hồ sơ nhập viện

+ Chuyển viện

+ Làm hồ sơ ngoại trú

Bước 6:      - Về cửa số 103 đóng tiền chênh lệch(nếu có)

- Tại đây người bệnh được trả lại thẻ BHYT(nếu không nhập viện)

Bước 7:      Nếu có đơn thuốc BHYT, người bệnh lấy thuốc tại cửa số 101

 

          QUY TRÌNH KHÁM BỆNH KHÔNG CÓ BHYT

 

Bước 1:      Lấy số thứ tự tại bàn hướng dẫn

Bước 2:      - Người bệnh đến cửu số102 đăng ký khám bệnh và được phân phòng khám

              - Người bệnh đến cửa số 103 nộp tiền tạm thu.

Bước 3:      Người bệnh đến các phòng khám 1,2,3 để khám bệnh và nhận các chỉ định cận lâm sàng, thủ thuật.

Bước 4:      - Thực hiện các chỉ định cận lâm sàng(nếu có) tại các phòng:

+ Siêu âm phòng 111

+ Chụp Xquang phòng 110

+ Chụp OCT, mạch ký huỳnh quang , đo thị trường, điện tim phòng 112

+ Xét nghiệm máu, nước tiểu, vi sinh phòng 109

+ Người bệnh ngồi đợi nhận kết quả cận lâm sàng

- Thực hiện các thủ thuật tại phòng 105(nếu có)

Bước 5:      - Quay về phòng khám ban đầu gặp bác sĩ để được tư vấn.

+ Kê đơn thuốc cho về

+ Làm hồ sơ nhập viện

+ Chuyển viện

+ Lập hồ sơ ngoại trú

Bước 6:      - Quay lại cửa số 103 để thanh toán các khoản tiền khám.

- Kết thúc khám bệnh

 

                    

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
969408